Ffarwel Fo i Langyfelach Lon - Bertie Stephens

from by Archif Sain Ffagan

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

about

Recordiwyd gan Bertie Stephens (bridiwr cwn hela, g. 1900), Llangeitho. Cododd y gân hon oddi wrth ei dad, brodor o Dregaron.

'Farewell to Gay Llangyfelach'

Recorded by Bertie Stephens (hunting dog breeder, b. 1900), Llangeitho. He picked up this song from his father, who lived in Tregaron.

lyrics

Ffarwel fo i Langyfelach lon,
A’r merched ieuainc i gyd o’r bron;
Rwy’n mynd i dreio pa un sydd well,
Ai ngwlad fy hun neu’r gwledydd pell.

A martsio wnes i yn y blaen
Nes imi ddod i dre Pont-fawn,
Ac yno roeddent, yn fawr eu sbort,
Yn listio’r gwyd at y Duke of York.

Mi drois fy mhen ac i ryw dy,
Yr aur a’r arian oedd yno’n ffri,
Y drymas a’r ffeiffs yn cario’r swn-
A listio wnes at y Light Dragoon/

‘Rôl imi fartsio i Lundain fry
Diwti caled ddaeth arnom ni,
Sef handlo’r dryll a’r cleddyf north,
Y bwlets plwm a’r powdwr poith.

Fe ddaeth despatch yn fore iawn,
A daeth un arall y prynhawn,
For yr English fleet yn hwylio i ma’s
I frwydr dros y moroedd glas.

Farwél fy nhad a’m hannwyl fam,
Sydd wedi’m magu a’m dwyn i’r lan
Yn dyner iawn ar aelwyd lân,
A chan ffarwél fo i’r merched glân.

Os hold rhai pwy wnaeth y gân,
Atebwch hwy mai merch fach lân
Sydd yn gweddio nos a dydd
Am i’w hannwyl gariad gael dod yn rhydd.

‘Rôl imi aros amser hir,
Yn rhydd y daeth, ‘rwy’n dweud y gwir;
Dychwelodd ef i’w fro ei hun,
Ces roddi cusan ar ei fin.

Fe ddaeth ag arian ganddo’n stôr
O’r gwledydd pell tu draw i’r môr,
A’r cyntaf peth a wnaeth o’i serch
Oedd chwilio am ei annwyl ferch.

Offeieiad alwyd yno’n glau
I’n rhwymo ni yn un ein dau:
Cawn fyw mewn llwyddiaetn drwy ein his,
A chysgar rhwng ei freichiau’r nps.

Cymerwch gyngor, ferched llon,
Os aiff eich cariad dros y don;
I beidio rhodio’n wamal ffôl,
On byddwch driw nes try yn ôl.

Mi gefais gynnig lawer gwaith,
Do, ar gariadon, chwech neu saith,
Ond, coeliwch fi, ‘roedd ganmil gwell
Im gofio’r mad yn y gwledydd pell.

Fe aeth â’m calon gydag e,
Ond eiddo’i hun rodd yn ei lle,
A deddf atyniad cariad cyn
A wnaeth ein clonnau bach yn un.

credits

from O'r Archif: Caneuon Gwerin, released August 14, 2015
Bertie Stephens

tags

license

all rights reserved

about

Archif Sain Ffagan Cardiff, UK

contact / help

Contact Archif Sain Ffagan

Streaming and
Download help

Redeem code